Hanes | Herstory

Above is an article on Cranogwen and Llangrannog written by Kat Dawes for the Cerddwyr Llambed Dyffryn Teifi Lampeter & Teifi Valley Ramblers newsletter, ahead of a scheduled walk around the village.

Eisau mwy? Dyma rhai dolennau ffab:

Want more about Cranogwen? Here are some links to fab resources:

Prof. Jane Aaron, ‘Cranogwen‘, Ebrill 2023 – y bwygraffiad terfynol (Cymraeg yn unig, eBook ar gael) £19.99, Gwasg Prifysgol Cymru. Mwy am y llyfyr:

‘Yn oes Fictoria, ystyriwyd menywod yn anaddas ac anabl ar gyfer pob arweinyddiaeth gyhoeddus a deallusol. Ond llwyddodd Cranogwen, sef Sarah Jane Rees (1839-1916) o Langrannog, i ennill parch ac enwogrwydd fel bardd, darlithydd, golygydd, pregethwraig, dirwestwraig ac ysbrydolwraig to newydd o awduresau a merched cyhoeddus. Nod y gyfrol hon yw dilyn ei thrywydd er mwyn deall pam a sut y cododd benyw ddibriod o gefndir gwerinol i’r fath fri a dylanwad ymhlith Cymry’i hoes. Teflir goleuni newydd hefyd ar ei bywyd carwriaethol cyfunrywiol a’i syniadau arloesol ynghylch rhywedd. Cyhoeddwyd dwy gyfrol fywgraffiadol arni’n flaenorol, yn 1932 ac yn 1981, ond oddi ar hynny mae twf y mudiad ffeminyddol wedi ysgogi llawer astudiaeth – ar awduron benywaidd a lesbiaid y bedwaredd ganrif ar bymtheg, ac ar wragedd mewn cymunedau morwrol, er enghraifft – sy’n berthnasol iawn i’w hanes. Yng ngoleuni’r holl ddeunydd ychwanegol hyn, ceir yn y gyfrol hon ddarlun newydd o’i bywyd a’i dylanwad.’

Local school’s visit to Cranogwen’s houses (English)

The extraordinary life of Cranogwen: From mariner to poet and so much more … (National Library of Wales, Welsh or English)

Welldigger An awesome history of Cranogwen (in English)