Categories
Digwyddiadau

Taith Mewn Cymeriad Tour

Roedd noson agoriadol Sioe Mewn Cymeriad – Cranogwen yn un llwyddiannus tu hwnt gyda Neuadd Pontgarreg dan ei sang. Cafwyd cymeradwyaeth frwd iawn i bortread Lynwen Haf Roberts o Cranogwen a’i hanes. Yn y sioe 60 munud o hyd, roedd yna ddagrau, chwerthin, syndod ac ysbrydoliaeth wrth i Lynwen bortreadu bywyd y wraig ryfeddol hon. […]