Categories
Digwyddiadau

Penblwydd hapus

Categories
Digwyddiadau Gardd Gorymdaith Gwaith Press Unveiling

Gwybodaeth Dadorchuddio – Unveiling information!

Dadorchuddio Cerflun Cranogwen dydd Sadwrn 10ed mis Mehefin 12.00                   Cyhoedd yn ymgynnull yn y Gwersyll                                     (parcio rhwng Canolfan Treftadaeth & Canolfan Hamdden) 12.50                   Hewl yn cau 13.00                   GWERSYLL YR URDD […]

Categories
Digwyddiadau

Taith Mewn Cymeriad Tour

Roedd noson agoriadol Sioe Mewn Cymeriad – Cranogwen yn un llwyddiannus tu hwnt gyda Neuadd Pontgarreg dan ei sang. Cafwyd cymeradwyaeth frwd iawn i bortread Lynwen Haf Roberts o Cranogwen a’i hanes. Yn y sioe 60 munud o hyd, roedd yna ddagrau, chwerthin, syndod ac ysbrydoliaeth wrth i Lynwen bortreadu bywyd y wraig ryfeddol hon. […]

Categories
Digwyddiadau

Cranogwen – Mewn Cymeriad

Only 30 days until first performance of theatre tour that will bring the story of Cranogwen to life! Cranogwen encouraged the talents of other women throughout her life and the play has been created by an all female team led by Eleri Twynog Davies, Eleri commented, “Before starting this project, I had little idea about […]

Categories
Digwyddiadau

Hanes Cranogwen

Dim ond 30 diwrnod tan perfformiad cynta’ o daith theatrig fydd yn dod â hanes Cranogwen, yn fyw! Bu Cranogwen yn annog talentau menywod eraill ar hyd ei hoes a thîm benywaidd o dan arweiniad Eleri Twynog Davies sydd wedi mynd ati i greu’r ddrama. Meddai Eleri o gwmni Mewn Cymeriad / In Character : […]

Categories
Digwyddiadau

Talwrn Cranogwen

Cafwyd Talwrn arbennig yn Neuadd Pontgarreg neithiwr (8-3-2022), diolch yn fawr iawn i’r ddau dîm, Crannog a Merched Hawen a diolch anferthol i’r Meuryn Mererid Hopwood. Dim ffordd gwell o ddathlu #DiwrnodRhyngwladolyMenywod ac arloesedd Cranogwen. Diolch i’r gynulleidfa hefyd am noson mor jacos a peidiwch a phoeni os nad oedd modd i chi fod yn […]