Categories
Digwyddiadau Gardd Gorymdaith Gwaith Press Unveiling

Gwybodaeth Dadorchuddio – Unveiling information!

unveiling poster

Dadorchuddio Cerflun Cranogwen dydd Sadwrn 10ed mis Mehefin

12.00                   Cyhoedd yn ymgynnull yn y Gwersyll

                                    (parcio rhwng Canolfan Treftadaeth & Canolfan Hamdden)

12.50                   Hewl yn cau

13.00                   GWERSYLL YR URDD (Canolfan Treftadaeth)

 • Canu Cân yr Orymdaith (Côr Cymunedol)
  • Qwerin yn arwain yr orymdaith      
  • Dawnswyr gwerin o Ysgol Bro Teifi
  • Gorymdaith yn cychwyn

                             AR LAN Y BEDD

                             Casi Wyn & Ysgol T Llew Jones

14.00 (approx)     GARDD GYMUNEDOL

                             Dadorchuddio’r Cerflun

 • Mererid Hopwood
 • Sebastien Boyesen
 • Anne-Marie Bollen
 • Plant y Pentre
 • Eddie Ladd

14.15 approx        Gorymdaith yn parhau i lan y môr

                             AR Y TRAETH

                             Eddie Ladd + Qwerin + Hanan Issa + Casi    

                             Wyn + Mererid Hopwood + posib mwy tbc

14.45 (approx)      DIWEDD

15.00 (approx)      Hewl yn agor. Bwsiau yn rhedeg.

Cranogwen Statue Unveiling Saturday 10 June

12.00                   Public assemble at the Heritage Centre, Gwersyll yr Urdd

                                    (Park between Heritage Centre & Leisure Centre)

12.50                   Roads close

13.00                   GWERSYLL YR URDD (Canolfan Treftadaeth)

 • Canu Cân yr Orymdaith (Côr Cymunedol)
  • Qwerin leads the procession       Folk dancing from Ysgol Bro Teifi
  • Procession begins

                             BY THE GRAVE

                             Casi Wyn & Ysgol T Llew Jones

14.00 (approx)     VILLAGE GARDEN

                             Unveiling of the Statue

 • Mererid Hopwood
 • Sebastien Boyesen
 • Anne-Marie Bollen
 • Village children
 • Eddie Ladd

14.15 approx        Procession continues to the beach

                             AT THE BEACH

                             Eddie Ladd + Qwerin + Hanan Issa + Casi    

                             Wyn + Mererid Hopwood + more!

14.45 (approx)      END

15.00 (approx)      Roads re-open. Minibuses running.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *